Viagra 50 mg

60 

Kategórií:

Popis

Viagra je na Slovensku zakázaná, muži si môžu kúpiť iné lieky alebo služby

Vláda Slovenskej republiky schválila 15. novembra 2023 novelu zákona o liekoch, ktorá zakazuje predaj a užívanie lieku Viagra. Novela zákona nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Dôvodom zákazu je, že Viagra bola spojená s viacerými nežiaducimi účinkami, vrátane srdcových problémov, cievnej mozgovej príhody a smrti. Podľa štúdie, ktorú zverejnil americký Národný inštitút zdravia v roku 2022, Viagra zvýšila riziko smrti o 23 % u mužov, ktorí ju užívali viac ako 4 roky.

Novela zákona o liekoch tiež zakazuje predaj a užívanie iných liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie, ako je Cialis, Levitra a Spedra.

Zákaz liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie vyvolal medzi odborníkmi aj verejnosťou kontroverziu. Niektorí odborníci tvrdia, že zákaz je príliš prísny a že lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie môžu byť pre niektorých mužov bezpečné a účinné. Iní odborníci však tvrdia, že zákaz je potrebný, aby sa chránili pacienti pred potenciálne nebezpečnými nežiaducimi účinkami.

Verejnosť je tiež rozdelená v názore na zákaz. Niektorí ľudia sú s rozhodnutím vlády spokojní, pretože sa obávajú o bezpečnosť liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie. Iní ľudia sú s rozhodnutím vlády nespokojní, pretože tvrdia, že lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie môžu zlepšiť kvalitu života niektorých mužov.

Ako získať liečbu erektilnej dysfunkcie

Muži, ktorí trpia erektilnou dysfunkciou, môžu stále získať liečbu tým, že sa poradia s lekárom. Lekár môže predpísať iný liek na liečbu erektilnej dysfunkcie, ktorý nie je zakázaný, alebo môže odporučiť inú formu liečby, ako je napríklad terapia.

Muži, ktorí si chcú zakúpiť lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie bez lekárskeho predpisu, môžu to urobiť v zahraničí. Avšak je dôležité si uvedomiť, že tieto lieky môžu byť nebezpečné a že ich užívanie bez lekárskeho dozoru môže mať vážne následky.

Alternatívy k liekom na liečbu erektilnej dysfunkcie

SEX ACTIVATOR